Hjem - Lions Silkeborg Theodora

Menu

Om klubben

Lions Silkeborg Theodora

er navngivet efter Silkeborgs  berømte  kvinde Theodora Lang:

Hun ville det - hun turde det - hun gjorde det !

Kvinderne i Lions  Silkeborg Theodora -
Vi vil det - vi tør det - vi gør det

Vi bruger noget af vores tid til at yde en aktiv indsats for at hjælpe andre.


Hvad er Lions

LIONS er en international upolitisk forening af mænd og kvinder, der har overskud til at bruge fritiden til at hjælpe andre. Lions medlemmerne interesserer sig aktivt for sine medmenneskers ve og vel og for samfundets sociale og kulturelle værdier.

Muligheden for at hjælpe andre sker gennem den støtte, som du giver, når du giver penge til Lions aktiviteter. Alt arbejde er baseret på frivillig arbejdskraft, og alle indsamlede midler går ubeskåret til det annoncerede formål.


Lions Silkeborg Theodora blev dannet i 2001 på initiativ fra herreklubben Lions  Silkeborg.

Vi er en ren kvindeklub. Der afholdes et klubmøde den 1. onsdag i måneden.
Disse møder afvikles under hyggelige former. På møderne drøftes hvilke aktiviteter, vi vil igangsætte og samt hvilke donationer, som midlerne skal bruges til.

Samtidig vægter vi det sociale og indholdsmæssige samvær i klubben.

Følg Lions