Hjem - Lions Silkeborg Theodora

Menu

Indsamling til Strandbakkehuset

Nu skal Vestdanmark også have et børne-
og ungehospice STRANDBAKKEHUSET

Formålet med at etablere et børne- og ungehospice i Vestdanmark er at udligne den geografiske ulighed, der lige nu er, med blot fire pladser i Østdanmark, der medfører urimelig lang transport og afstand til hjemmet for familier uden for Sjælland.Med etableringen af ”Strandbakkehuset” vil alle børn og unge i alderen 0-18 år med livstruende eller livsbegrænsende sygdom og deres familier, uanset hvor i Danmark de bor, kunne blive tilbudt hospiceophold med lindring, aflastning og omsorg af høj specialiseret sundhedsfaglig kvalitet i rimelig afstand fra hjem og nærmiljø.

Første spadestik blev taget den 5. november 2019, og STRANDBAKKEHUSET kommer til at ligge i tilknytning til Hospice Djursland i Rønde på Djursland.

STRANDBAKKEHUSET forventer at modtage de første børn/unge med deres pårørende i november 2020.

Finansieringen af bygningerne er på plads via egenkapital, donationer, fonde, staten og lån, men ligesom ved Lukashuset mangler der til STRANDBAKKEHUSET finansiering af
inventar, møbler, behandlingsudstyr, legetøj etc.

Derfor har Lions Danmark startet en indsamling til disse ting.
Lions Silkeborg Theodora står for den praktiske gennemførelse af indsamlingen.

 


Hvis du har lyst til at støtte projektet - kan dit bidrag overføres til

Konto 5352 0245 516 eller MobilPay 306965
Husk at anføre STRANDBAKKEHUSET.

Ønsker du skattemæssigt fradrag for en donation over 200 kr,
skal du indsende navn og cpr. nr. til lions ved lions prik dk


Indsamlingen slutter 15. november 2020.
Følg Lions